For Successful PSC preparation

मुक्तक

मनोरन्जनकालागि मुक्तक पीडा होइन मल्हम हुनुपर्छ सुन्दैमा मन रमझम हुनुपर्छ युगौ युगसम्म कायम रहने खाएको त्यो कसम हुनुपर्छ ।। लेखक : पिमिरे

Continue Reading
Close Menu