For Successful PSC preparation

Geography (भुगोल) Series 1

 

1.   The Great Victoria Desert (भिक्टोरिया मरभुमि) कहाँ अवस्थित छ ?

A.

Canada

B.

अष्ट्रेलिया

C.

पश्चिम अफ्रीका  

D.

उत्तर अमेरिका

 

2.   संसारको सवैभन्दा ठुलो खाँडि (Gulf) कुन हो ?

A.

Gulf of Mexico

B.

Persian Gulf

C.

Gulf of Carpentaria

D.

Gulf of Mannar

3. सन २०१७ मा विश्वमा सबैभन्दा बढि सुन उत्पादन गर्ने देश कुन हो ?

A.

चिन

B.

Canada

C.

दक्षिण अफ्रीका

D.

अमेरिका

4.   कम विष्पोटक प्रकारको ज्वालामुखिलाई के भनिन्छ ?

A.

Basalt plateau

B.

Cinder cone

C.

Shield volcanoes

D.

Composite volcanoes

5.   The Himalayan mountain system belongs to which of the following?

A.

Block mountains

B.

Fold mountains

C.

Volcanic mountains

D.

Residual mountains

6.   सुर्यबाट हुने ईन्फ्रारेड रेडिएसन (infrared radiation ) लाई तलका मध्ये के ले सबैभन्दा वढि सोस्छ ?

A.

कार्बनडाई अक्साईड (carbon dioxide)

B.

पानिको वास्प (water vapours)

C.

carbon dioxide and water vapours

D.

ozone

7.   The island state of Australia is

A.

Tasmania

B.

Queensland

C.

Victoria

D.

New South Wales

8.   दिनको लम्बाई के को आधारमा निर्धारण गरिन्छ ?

A.

astronomical units

B.

solar terms

C.

length of the hours

D.

None of the above

 

9.   Animal र Plants को सबैभन्दा बढि प्रजाति तलका मध्ये कहाँ पाईन्छ ?

A.

temperate grasslands

 

B.

in hot deserts  

 

C.

tundra regions

 

D.

tropical moist forests

 

10.      Europe मा Finland and Sweden छुट्याउने खाँडि (Gulf) कुन हो ?

A.

the Gulf of Bothnia

B.

the Gulf of Lions

C.

the Gulf of Genoa

D.

the Gulf of Venice

  
उत्तरहरुका लागि : यहाँ क्लिक गर्नुहोस 

Leave a Reply

Close Menu