For Successful PSC preparation

Geography (भुगोल) Quiz Series 1

The Great Victoria Desert (भिक्टोरिया मरभुमि) कहाँ अवस्थित छ ?

https://www.worldatlas.com/geography.html
Correct! Wrong!

कम विष्पोटक प्रकारको ज्वालामुखिलाई के भनिन्छ ?

Correct! Wrong!

संसारको सवैभन्दा ठुलो खाँडि (Gulf) कुन हो ?

Correct! Wrong!

सन २०१७ मा विश्वमा सबैभन्दा बढि सुन उत्पादन गर्ने देश कुन हो ?

Correct! Wrong!

The Himalayan mountain system belongs to which of the following?

Correct! Wrong!

सुर्यबाट हुने ईन्फ्रारेड रेडिएसन (infrared radiation ) लाई तलका मध्ये के ले सबैभन्दा वढि सोस्छ ?

Correct! Wrong!

The island state of Australia is

Correct! Wrong!

दिनको लम्बाई के को आधारमा निर्धारण गरिन्छ ?

Correct! Wrong!

Animal र Plants का सबैभन्दा बढि प्रजाति तलका मध्ये कहाँ कहाँ पाईन्छ ?

Correct! Wrong!

Europe मा Finland and Sweden छुट्याउने खाँडि (Gulf) कुन हो ?

Correct! Wrong!

https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Bothnia

Geography (भुगोल) Quiz Series 1
Please update your knowledge and try again.
Quiz मा सहभागिता जनाउनुभएकोमा धन्यबाद ।
Well done but not as expected. Please keep being updated.
Quiz मा सहभागिता जनाउनुभएकोमा धन्यबाद ।
Congratulations but you deserve more than this.
Quiz मा सहभागिता जनाउनुभएकोमा धन्यबाद ।
A huge congratulations........We respect your knowledge.
Quiz मा सहभागिता जनाउनुभएकोमा धन्यबाद ।

Share your Results:

This Post Has One Comment

  1. धेरै धन्यवाद सर 😂😂

Leave a Reply

Close Menu