For Successful PSC preparation

राजनितिक शास्त्र quiz  प्रथम भाग । Political Science MCQ First Part

तलका मध्ये कुन चहि राज्यको अन्य characteristics को तुलनामा distinguishing characteristic हो ?

Correct! Wrong!

प्लेटोका अनुसार राज्यको जनसंख्या करिब कति हुनुपर्छ ? According to Plato, the population of the State should be about

Correct! Wrong!

Theory Of Natural Rights पक्षपोसक को थिए ?

Correct! Wrong!

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_and_legal_rights#John_Locke

Communism theory of wives and property कसले प्रतिपादन गरेका हुन ?

Correct! Wrong!

I am the State (म नै राज्य हुँ ) कसको भनाई हो ?

Correct! Wrong!

State शब्द Status बाट आएको हो जसको प्रयोग सर्वप्रथम .....................ले गरेका थिए ?

Correct! Wrong!

युटोपिया नामक पुस्तकमा आदर्श राज्यको परिकल्पना कसले गरेका छन ?

Correct! Wrong!

मानिस सामाजिक प्राणि हो , कसको भनाई हो ?

Correct! Wrong!

State is an unmitigated evil तलका मध्ये कुनसंग सम्बन्धित छ

Correct! Wrong!

बल नभई ईच्छा चहि राज्यको आधार हो, कसको भनाई हो ?

Correct! Wrong!

Political Science MCQ Series 1
Please update your knowledge and try again.
Quiz मा सहभागिता जनाउनुभएकोमा धन्यबाद ।
Well done but not as expected. Please keep being updated.
Quiz मा सहभागिता जनाउनुभएकोमा धन्यबाद ।
Congratulations but you deserve more than this.
Quiz मा सहभागिता जनाउनुभएकोमा धन्यबाद ।
A huge congratulations........We respect your knowledge.
Quiz मा सहभागिता जनाउनुभएकोमा धन्यबाद ।

Share your Results:

Close Menu