For Successful PSC preparation

दिपायल ना.सु. नतिजा २०७५

लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५७०२-१५७०५/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकासन गरेको छ । परिक्षामा उत्तिर्ण हुने सम्पुर्णमा शुभकामना । आगामि चरणहरुको तयारी राम्रो गर्नुहोला । 

 

नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

Leave a Reply

Close Menu