For Successful PSC preparation

Geography (भुगोल) Series 1 Answers

The Great Victoria Desert (भिक्टोरिया मरभुमि) कहाँ अवस्थित छ ? Answer: Option B   संसारको सवैभन्दा ठुलो खाँडि (Gulf) कुन हो ? Answer: Option A   सन २०१७ मा विश्वमा सबैभन्दा बढि सुन उत्पादन…

Continue Reading

Geography (भुगोल) Series 1

1.   The Great Victoria Desert (भिक्टोरिया मरभुमि) कहाँ अवस्थित छ ? A. Canada B. अष्ट्रेलिया C. पश्चिम अफ्रीका D. उत्तर अमेरिका 2.   संसारको सवैभन्दा ठुलो खाँडि (Gulf) कुन हो ?…

Continue Reading
Close Menu